PG35-50 - januari 2018

pg35 50 Bidden 200x200Op donderdag 25 januari hadden we de derde avond met elkaar. Deze avond was het thema bidden.
Met dominee Annette Bosma hebben we met elkaar gesproken over allerlei vragen over bidden?
Maar ook over allerlei vormen van bidden die we kennen.
Neem bijvoorbeeld alle vormen van bidden die je in de liturgie allemaal kunt tegenkomen.
 
 
 
 
 
Gebeden zoals openingsgebed, drempelgebed, stil gebed, kyriegebed, zondagsgebed, gebed bij de opening van de schriften, dienst der gebeden, voorbede, bidstonden, consistoriegebed. Ds. Bosma heeft ons uitleg gegeven over al deze vormen van gebed. En hierna zijn we de bijbel ingedoken om een paar mooie bijbelteksten over bidden te bespreken en de voorbeelden die ons hierin gegeven worden. Hierna hebben we met elkaar gedeeld waar we allemaal over bidden, waar we dat doen, wanneer we dat doen, met wie we dat doen en hoe vaak. Maar ook hoe we bidden met onze kinderen en hoe we het ze kunnen voordoen.
 
De avond hebben we afgesloten met een rondje waarbij we allemaal konden aangeven voor wie of waarvoor we wilden bidden.
Een mooi moment waarin bijzondere onderwerpen werden gedeeld.
 
Wil je ook een keer aanschuiven voor een goed gesprek of wil je gewoon eens een avond komen uitproberen dan ben van harte welkom!
De avonden staan op zich zelf, waardoor het niet uitmaakt of je de ene keer wel en de andere keer niet kan.
We zijn allemaal leeftijdsgenoten en we weten hoe hectisch het allemaal kan zijn doordeweeks.
 
Mocht je nog vragen hebben of twijfel je ergens over, bel of mail ons dan gewoon even.
De volgende avond is dinsdag 20 februari en de volgende avonden zijn woensdag 11 april en donderdag 17 mei.
De avonden starten om ca. 19.45 uur met een bakje koffie of thee en om 20.00 beginnen we dan de avond, waarna we rond 21.30 proberen af te ronden.
Vooruitlopend op de avonden zullen we via de zondagsbrieven en de website nog wat specifiekere informatie over de avonden verstrekken.