PG35-50 - september 2017

planning 1 130x130Afgelopen twee jaar is er met een groep jonge ouders een aantal avonden per jaar gesproken over diverse onderwerpen die men bezig hield als het gaat om de opvoeding van jonge kinderen. Op deze avonden werden mooie ervaringen gedeeld en was er herkenning in elkaars ervaringen.
Ook leerden we van elkaar en als we vastliepen was er veelal één van onze predikanten die ons verder hielp.
 
 
 
 
 
 
Ook dit kerkelijk jaar willen we deze avonden voortzetten. Inmiddels hebben we de nodige afstemming gehad en hebben we 6 avonden gepland waarop we bij elkaar willen komen. Om bij de avonden aanwezig te kunnen zijn is er vaak nogal wat planning voor nodig, moet er oppas geregeld worden en omdat we ook nog willen sporten, ons werk het nodige vraagt en we ook onze sociale contacten willen bijhouden is een vaste avond vaak niet geschikt voor iedereen.
 
Daarom hebben we ervoor gekozen de avonden op wisselende avonden te houden. Iedere avond bereiden we voor met één van onze predikanten.
De avonden zijn:  
  • Dinsdag 24 Oktober
  • Woensdag 22 November
  • Donderdag 25 Januari
  • Dinsdag 20 Februari
  • Woensdag 11 April
  • Donderdag 17 mei  

Ben je tussen de 35 en 50 jaar oud, met of zonder kinderen en wil je gewoon eens met leeftijdgenoten een goed gesprek voeren over de vragen die je bezig houden of ben je benieuwd naar de mening van anderen over bepaalde onderwerpen, zorg dan er op de bovenstaande avonden bij bent, iedereen is van harte welkom.

Kun je niet alle avonden, dan is dat echt geen probleem, wij begrijpen hoe dat komt.
De avonden starten om ca. 1945 uur met een bakje koffie of thee en om 20.00 beginnen we dan de avond, waarna we rond 21.30 proberen af te ronden.
Vooruitlopend op de avonden zullen we via de zondagsbrieven en de website nog wat specifiekere informatie over de avonden verstrekken.

Mocht je nog vragen hebben of twijfel je ergens over, bel of mail ons dan gewoon even.