Ledenadministratie

Beheren van ledengegevens en actueel houden van het ledenbestand en het verstrekken van uittreksels uit het ledenbestand ten behoeve van:

  • Het kerkblad Op weg, verjaardagen van ouderen, adreswijzigingen, adressen voor verspreiding.
  • Pastoraal Beraad, ouderlingen, diakenen en anderegroepen, adreslijsten, jubilea.
  • Informeren van gemeenteleden aangaande geregistreerde informatie.

Op maandag kunt u met vragen terecht van 19.00 - 20.00 uur in het kerkelijk bureau bij de Julianakerk.