Collectemunten

De volgende collectemunten zijn te bestellen:

  • Groene munt, waarde is € 0,60
  • Witte munt, waarde is € 1,00
  • Blauwe munt, waarde is € 2,25
  • Gele munt, waarde is € 3,00

Bestellen kan door overmaking van een geldbedrag op rekening NL55 FVLB 0225 3561 20 t.n.v. Protestantse gemeente Sassenheim onder vermelding van het aantal en de kleur van de door u gewenste munten.
Bijv. € 60,-- voor 100 groene munten, of € 80,-- voor 50 witte en 10 gele. Etc. etc.

Bezorging zal zo spoedig mogelijk aan huis plaatsvinden.
Inlichtingen bij Charles de Borst tel. 0252-210272.