Diaconaat

Het College van Diakenen heeft de materiële zorg voor de zwakke medemens, dichtbij en verder af. In de kerkorde van de Protestante Kerk Nederland worden binnen de plaatselijke kerkenraad drie colleges onderscheiden: het College van Kerkrentmeesters, dat zorgt voor het reilen en zeilen van de plaatselijke kerk zelf, het College van Ouderlingen, ook wel pastorale raad genoemd, dat zorgt voor de geestelijke zaken en de geestelijke begeleiding in de gemeente en het College van Diakenen, dat zorgt voor de noden van de wereld, zowel dichtbij als ver weg. Binnen die driedeling heeft de Diaconie een heel rijtje taken, waarvan u onder activiteiten een beschrijving vindt. Predikanten, ouderling-kerkrentmeesters, ouderlingen en diakenen worden ambtsdragers genoemd.

icon-collecte