Samenstelling Diaconie

zestienDe Diaconie in onze gemeente bestaat bij voorkeur uit 16 personen, voorgedragen vanuit de gemeente. Er zijn een voorzitter, secretaris en penningmeester en ieder van de leden van de Diaconie wordt een reeks van taken toebedeeld uit de hierboven aangegeven opsomming. Van diakenen wordt in eerste instantie gevraagd dat zij dienstvaardig zijn en oog en oor hebben voor de sociale noden in de maatschappij. De keerzijde van de medaille, van al het werk wat er aan vast zit is de voldoening van het kunnen ondersteunen van mensen, waar ook ter wereld, die dat nodig hebben en de dankbaarheid van mensen, dichtbij en veraf voor de hen geboden hulp.

 

diaconie 2015 650x433