Jaarproject diaconie 2017

Het gezamenlijk Diaconaal Jaarproject van de 3 Diaconieën van de Prot. Gemeenten Sassenheim, Voorhout en Warmond.
We hebben het kindertehuis/dorp Bon Repos van de "Hart voor Haiti" stichting uit Rijnsburg als Jaarproject 2017 gekozen.


Projecten op Haïti - Kinderdorp ‘Bon Repos’
– hoe we kinderen helpen
Bon Repos 1
Kinderdorp ‘Bon Repos’ is een veilige haven voor de 144 kinderen die er wonen en de 50 straatkinderen die er worden opgevangen. Deze kinderen wonen onder leiding van een Haïtiaanse ‘tante’ in één van de huizen, waarmee we de normale gezinssituatie zoveel mogelijk nabootsen. In de 15 huizen wonen zo in elk huis 10 kinderen (zonder ouders).

De 50 straatkinderen komen dagelijks naar het Bon Repos kinderdorp
In het dorp zijn ze veilig, krijgen ze genoeg te eten en kunnen ze naar school en naar de kerk.
Bon Repos 2
Hulp is nog steeds erg nodig op Haïti dat in vorige jaren getroffen eerst door grote aardbeving en later door tornado. De "Hart voor Haiti" stichting uit Rijnsburg levert die hulp ter plaatse door verschillende projecten. Een daarvan is het Bon Repos Kinderdorp.

Haïti is het armste land van het westelijk halfrond. Dat betekent dat er altijd mensen in nood zijn, en het vraagt veel wijsheid en kennis over de cultuur om te kiezen aan welke projecten je aandacht en geld geeft. Wij geloven dat het werk van Hart voor Haïti echt verschil maakt. De projecten die we ondersteunen veranderen de levens van kinderen, tieners, volwassenen en ouderen. Met Nederlandse ondersteuning wanneer dat nodig is, maar zoveel mogelijk vanuit de kracht van de Haïtianen zelf.

Terugblik
In 1982 startte de Nederlander Johan Smoorenburg uit Rijnsburg met een kleinschalig project in Port-au-Prince, de hoofdstad van Haïti. Met de hulp van het EO-programma Metterdaad werd een dorp voor kinderen gebouwd met de mooie naam Bon Repos (letterlijk: goede rust). Daar zouden zij veilig zijn, naar school kunnen en de Here God kunnen leren kennen. Want zowel voor Johan Smoorenburg als voor de andere vrijwilligers die betrokken waren bij dit project was het duidelijk dat dát is wat werkelijk verschil kan maken op Haïti: de liefde van de Here God. Nog steeds is dat de bron waaruit we putten. In Nederland, en op Haïti.

Als "Hart voor Haiti" stichting geloven wij dat ieder mens ertoe doet. Daarom willen we doen wat in ons vermogen ligt om de allerarmsten te helpen. Die hulp bestaat wat ons betreft zowel uit ontwikkelingshulp als evangelieverkondiging. De Here God is uiteindelijk de Enige die de schrijnende situatie op Haïti kan veranderen. Maar zonder ontwikkelingshulp is het nog moeilijker om die boodschap te laten landen. Daarom helpen we mensen met eten, onderdak, onderwijs, een toekomst. Op die manier ervaren ze de liefde van de Here Jezus op een heel praktische manier.


‘Ik verzeker jullie; alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’
Mat 25:40  ( www.hartvoorhaiti.nl )

.