Diaconale doelen

kerk in actie logoDe diaconale doelen worden onderscheiden in plaatselijke, regionale, landelijke en werelddoelen. De plaatselijke doelen worden veelal vanuit de gemeente aangedragen. Naast financiële ondersteuning van plaatselijke organisaties en individuen (zie stille hulp) worden plaatselijk soms ook de handen uit de mouwen gestoken. Regionale doelen zijn vaak al heel lang bestaande banden tussen de Diaconie en initiatieven uit de regio voor hulp aan mensen in nood. Die nood bestaat zelden uit geldelijke nood, maar vaak uit verslavingszorg, opvang van mensen in centra e.d. Landelijke doelen worden vaak aangegeven door de landelijke Kerk en worden ook van oudsher door de Diaconie gesteund.
Lees meer ...

Pinkstergroet

PinkstergroetMet Pinksteren organiseert de Diaconie het brengen van een Pinkstergroet in de vorm van een boeket bloemen aan meer dan 300 ouderen, hulpbehoevenden en andere mensen, die eens extra aandacht behoeven. Hiervoor zijn twee diakenen verantwoordelijk, die adressen verzamelen, bloemen regelen en de voorbereidingen doen voor het uitdelen bij de kerk. Andere diakenen helpen op de Pinksterzondag bij het uitdelen. Mocht u iemand willen voordragen voor deze Pinkstergroet, dan kunt u één van onze diakenen daarvoor benaderen.

Stille hulp

hulpEen bijzondere vorm van diaconale hulp op plaatselijk niveau. Individueel wordt hulp gegeven aan mensen, die daar behoefte aan hebben. Die hulp kan bestaan uit geldelijke ondersteuning, maar ook uit daadwerkelijke hulp bij administratie, klusjes of omgaan met de diverse instanties in onze zo georganiseerde maatschappij. Dit heet stille hulp, omdat de mensen om wie het gaat niet graag met hun noden te koop lopen en de Diaconie ook om discretie vragen. Voor de mensen, die deze vorm van hulp nodig hebben is het belangrijk te weten dat de Diaconie die discretie ook biedt.
Lees meer ...

Teylingereind

teylingereindIn het Teylingereind worden bijeenkomsten gehouden met de gedetineerden. Daarbij doet ook een diaken van onze gemeente dienst. Ook worden diverse keren dingen georganiseerd voor gedetineerden waarbij onze diaken meehelpt.
Hiervoor zijn twee diakenen aangewezen.
Klik hier voor de site van Teylingereind.

Vakantie via de Diaconie

vakantiebureau 2Er zijn landelijk mogelijkheden om een vakantie te beleven, vaak gekoppeld aan een groepsweek, waarbinnen aandacht besteed wordt aan het geloofsleven. De Diaconie verricht hierbij assistentie door het verzorgen van het vervoer indien nodig. Ook bij het bemiddelen bij dergelijke vakanties kan de Diaconie behulpzaam zijn, mits men tot de doelgroep behoort. De doelgroep zijn leden van onze kerkelijke gemeente die anders niet op vakantie kunnen.