Taizé digitaal

taize logoVanwege de coronamaatregelen is het nog steeds niet mogelijk om de Taizéviering in de Dorpskerk te houden. 
Voor degenen die dit als een gemis ervaren is er weer een digitale Taizéviering samengesteld. 
Lees daarvoor meer >>

 

U dient zelf op de aangegeven linken te klikken om de liederen te luisteren en de bijbeltekst en het gebed zelf te lezen. (Helaas kunnen we de eventuele reclames die tussendoor worden uitgezonden er niet tussenuit halen) 

U kunt bij aanvang een kaars ontsteken. 

We wensen u een inspirerend Taizégebed.

Heeft u suggesties of opmerkingen dan kunt u mailen naar: Arja Meijer

Tijdens de stilte

Bid voor wat zondermeer in je opkomt
Ben je tevreden, wees dankbaar
Ben je verdrietig, geef het uit handen
Ben je bang, aanvaard het feit dat ‘Zijn liefdevolle armen’ onder ons zijn. God is nabij

Ontsteek een kaars bij het luisteren en zingen van: Christe lux mundi

   

Christe, lux mundi, qui sequitur te habebit lumen vitae, lumen vitae.
Christus, Licht der wereld, wie U volgt heeft het levenslicht.

We luisteren naar: Wait for the Lord
   

een gelegenheid om stil te worden 

Wait for the Lord, whose is near. Wait for the Lord: keep watch, take heart!
Wacht op de Heer, zijn dag is nabij. Wacht op de Heer, blijf wachten, houdt moed!

Opening naar de stilte
Wij wachten op U, o God,
op uw komst, op U zelf,
op uw licht dat verheldering geeft
op uw macht die alles verandert.
Open onze oren
voor uw woorden van hoop,
open onze ogenvoor uw wegen van heil,
open onze harten
voor het geheim van uw liefde
Keer U tot ons…

We luisteren naar: Gib mich ganz zu eigen dir
   

Nimm alles von mir, was mich fernhält von dir. Gib alles mir, was mich hinführt zu dir. 
Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und gib mich ganz zu eigen dir.
Neem alles van me weg wat me van U weghoudt. Geef me alles wat me naar U leidt.

Lezing uit het de Bijbel: Jesaja 43: 18-21

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
laat het verleden nu rusten. 
Zie, ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt? 
Ik baan een weg door de woestijn,
maak rivieren in de wildernis.
De wilde dieren zullen mij eer bewijzen, 
de jakhalzen en de struisvogels, 
omdat ik water schep in de woestijn en rivieren in de wildernis; 
het volk dat ik heb uitgekozen, laat ik drinken.
Dit is het volk dat ik mij gevormd heb, 
het zal mijn lof verkondigen.

Stilte

Vraag: Durf je het aan om ‘iets nieuws’ te verwachten?

We luisteren naar: Gospodi pomilui Heer ontferm UOndertussen kunt u de voorbeden lezen en bidden:  

Wij danken u dat de namen van anderen bij ons horen 
wij noemen hen die voor ons leefden 
en bidden voor die na ons komen
Hoor ons als wij zingend bidden:  Gospodi pomilui

Wij danken dat U ons wenkt naar de toekomst
Wij bidden dat we niet verstrikt raken in wat voorbij is
Hoor ons als wij zingend bidden: Gospodi pomilui

Wij danken U dat 
- hoe donker het soms ook kan zijn in ons leven - 
Uw lof gezongen wordt.
Wij bidden voor elkaar en deze wereld 
dat we de moed vinden voor de weg die voor ons ligt
Hoor ons als wij zingend bidden: Gospodi pomilui

We luisteren naar: Frieden, Frieden

Frieden, Frieden, hinterlasse ich euch. Meine Frieden gebe ich euch, Euer Herz verzage nicht.
Vrede schenk ik je, laat je niet bang maken.