Taizé

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om de Taizéviering in de Dorpskerk te houden. Voor degenen die dit als een gemis ervaren is er een digitale Taizéviering samengesteld. Daarin kunt u zelf de liederen aanklikken en tevens de bijbeltekst en het gebed lezen.


We wensen u een inspirerend Taizégebed.

taize logo

Tijdens de stilte

  • Bid voor wat zondermeer in je opkomt
  • Ben je tevreden, wees dankbaar
  • Ben je verdrietig, geef het uit handen
  • Ben je bang, aanvaard het feit dat ‘Zijn liefdevolle armen’ onder ons zijn. 
    God is nabij

Bij het luisteren en zingen van La ténèbre kunt u een kaars ontsteken   

La ténèbre n’est poin ténèbre devant toi: Heel het duister is vol van luister door Uw licht:   
La nuit comme le jour est lumière. De nacht  is als de dag net zo helder.


We luisteren naar:

    
een gelegenheid om stil te worden 


Mon âme se repose en paix dus Dieu seul:  Mijn ziel verstilt in rust en vrede bij God,   
de lui vient mon salut  van Hem alleen mijn heil.   
Qui, sur Dieu seul mon âme se repose  ja, bij de Heer verstilt mijn ziel in vrede,   
Se repose en paix.  keert zich stil tot Hem.

Zegenbede over de stilte (van: Jan Sutch Pickard   pag. 1415 uit: Liedboek – zingen en bidden in huis en kerk)

God, luisterende God,
We danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Amen

Lezing uit het de Bijbel:
Marcus 4: 1-10 Gelijkenissen over het koninkrijk van God

Weer ging hij naar het meer om de mensen te onderwijzen; er kwam een enorme menigte om hem heen staan. Daarom ging hij in de boot op het meer zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan. Hij onderwees hen uitvoerig en sprak hen toe in gelijkenissen. 

Hij zei: ‘Luister. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen; en toen de zon opkwam verschroeide het jonge groen, en omdat het geen wortel had droogde het uit.

Weer ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten het en het bracht geen vrucht voort. Maar er waren ook zaadjes die in goede grond vielen en wel vrucht voortbrachten: ze schoten op en groeiden en droegen vrucht. Sommige leverden het dertigvoudige op, andere het zestigvoudige en weer andere het honderdvoudige.’

En hij zei: ‘Wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren!’
Toen hij weer alleen was met zijn volgelingen en met de twaalf, stelden ze hem vragen over de gelijkenissen.

Stilte

Vraag: Welk van de vier herken je voor jezelf het meest?

We luisteren naar:

   
* Dona nobis pacem cordium - Geef vrede in ons hart.


Ondertussen kunt u de voor­beden lezen en bidden:  
Omdat u deze schepping wilt voltooien
en elk van ons tot bloei wilt brengen, 
danken wij u voor  uw Geest levenskracht
Wij bidden u voor wie zich verdord voelen
aan wie kansen zijn ontzegd of ontnomen
doe hen groeien door uw nabijheid.
zo bidden wij… Dona nobis pacem

Omdat onze wereld door de dreiging van corona
zo ingrijpend veranderd is en onzekerheid brengt
danken wij u voor uw betrouwbaar woord en belofte
Wij bidden voor wie in angst leven en zich eenzaam voelen
voor wie opgenomen zijn in het ziekenhuis
om geduld en herstel voor hen die nu ziek zijn…
zo bidden wij… Dona nobis pacem

Omdat er juist in deze tijd zoveel druk ligt
op wie in de zorg en het onderwijs werken
danken wij u voor de zorg waarmee mensen elkaar behandelen
wij bidden om draagkracht en moed om het vol te houden
en om wijsheid voor hen die beslissingen moeten nemen
om inzicht om te onderscheiden waarop het aankomt…
zo bidden wij… Dona nobis pacem

Omdat we als gemeente in deze tijd beperkte mogelijkheden hebben
en elkaar niet kunnen ontmoeten zoals gewoonlijk
danken wij u voor wat wel mogelijk is en kunnen bidden voor elkaar.
Wij bidden voor ouderen en jongeren,
voor zieken en gezonden, geduldigen en onrustigen
help ons om oog te houden voor elkaar….
zo bidden wij… Dona nobis pacem


We luisteren naar:

   

Gott lass meine Gedanken sich sammeln zu dir.    God, verzamel en richt mijn gedachten tot U
Bei dir ist das Licht, du vergisst mich nicht    bij U is Licht, U vergeet mij niet. 
Bei dir ist die Hilfe, bei dir ist die Geduld    Bij U is hulp en geduld. 
Ich verstehe deine Wege nicht,    Ik begrijp Uw wegen niet, 
Aber du weisst den Weg für mich.     maar U wijst mij de weg.

(Helaas kunnen we de eventuele reclames die tussen de liederen worden uitgezonden er niet tussenuit halen)

reactieWilt u reageren voor eventuele ideeën of opmerkingen, klik dan hier.