Vorming & Toerusting 2020/2021

vt 2020Een andere tijd . . . een andere kijk …
Het jaar 2020 is volkomen anders dan voorgaande jaren. De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft het leven van iedereen op z’n kop gezet. We zijn elkaar gereserveerder gaan bekijken, meer op afstand (letterlijk en figuurlijk) want die ander kan een gevaar zijn voor ons als hij het virus draagt. 

Inmiddels is duidelijk dat we de nog lang met dit virus te maken hebben. Toch hebben we een programma samengesteld voor u.
Over onderwerpen die u misschien een andere kijk geven. Op dit virus, op het zo bekende verhaal van de zondeval, op Franciscus van Assisi en Dietrich Bonhoeffer en nog veel meer.

We nodigen u van harte uit om een of meer avonden te bezoeken, zij het wel met inachtneming van de coronamaatregelen. Als we ons daar goed aan houden, dan hopen we ook in deze zo andere tijd ons te kunnen verdiepen en toe te rusten. 

Klik hier voor programma en aanmelding V&T 2020/2021

De gedrukte versie van het programma is ook beschikbaar bij de deelnemende kerken.