Actie Live Stream

live streamGemeenteleden van de Protestantse Gemeente Sassenheim, 
bent u ook zo blij dat u elke zondag onze eigen kerkdienst kan zien en beleven via de live stream (= directe uitzending)  of kunt beluisteren via de kerkwebradio?
Leest u dan dit uitgebreide bericht en geef aan de actie: ACTIE PGS LIVE STREAM


De afgelopen maanden heeft u helaas door de coronamaatregelen de kerk niet kunnen bezoeken, maar u heeft de kerkdiensten wel kunnen volgen via de live stream of de kerkwebradio.
Het is mooi om te merken dat er zo veel mensen, binnen en buiten Sassenheim, op deze manier toch bereikt kunnen worden. De predikanten en de Kerkenraad krijgen ook heel veel positieve reacties op de uitzendingen, de waardering is enorm.

Om de live stream mogelijk te maken, maken we op dit moment gebruik van geleende apparatuur. We gebruiken hiervoor drie camera’s. Camera 1 geeft vanaf boven een totaal beeld van de kerk, camera 2 geeft altijd het beeld van de predikant  en met camera 3 wordt ingezoomd op het orgel,  de glas-in-lood- ramen, de paaskaars en de plek waar de ouderling van dienst de afkondigingen voorleest. Naast de camera’s is er nog een computer en een programma nodig om alle beelden te kunnen mixen. Zo krijgt u thuis veel verschillende beelden te zien, maar ook de teksten van de liederen, Bijbelteksten, afbeeldingen of andere filmpjes. Op deze manier blijven de diensten interessant en afwisselend om naar te kijken. Maar ook het geluid is erg belangrijk voor zowel de kerkwebradio  als de live stream. U zult al wel gemerkt  hebben hoe beter het geluid, hoe beter de dienst te volgen is.

cameraWe moeten als PGS gemeente ook naar de toekomst kijken. De geleende apparatuur moet binnenkort weer terug naar korfbalvereniging TOP. Daarom is het nu  tijd om te investeren in apparatuur om de live streams mogelijk te blijven maken. Voor zolang we nog te maken hebben  met de beperkingen door de coronamaatregelen en óók voor de toekomst.De (Kleine) Kerkenraad heeft in haar vergadering van 4 juni dan ook besloten om over te gaan tot aanschaf van eigen apparatuur. Budget was hiervoor (nog) niet gereserveerd, daarom doen we een beroep op onze gemeenteleden voor een bijdrage. De kosten voor videosysteem en vernieuwd audiosysteem worden geraamd op ruim € 15.000. Wilt u helpen dit bedrag bij elkaar te krijgen?? Ieder kan naar vermogen bijdragen, met elkaar gaat dit vast lukken!

Het idee is namelijk ook om op een duurzame manier het live streamen in te voeren in onze kerkelijke gemeente. Daarnaast blijft het luisteren via een kastje van de kerkwebradio  ook nog gewoon  mogelijk. Natuurlijk gaat er niets boven de fysieke aanwezigheid in de kerk, elkaar ontmoeten en ons geloof samen belijden, dat is wat we het liefste willen. We hebben er dan ook het volste vertrouwen in dat de kerk weer goed gevuld zal zijn als we ons geen zorgen meer hoeven te maken over het coronavirus. Maar voor in tijden van een pandemie als deze, maar ook als u nu of in de toekomst niet in de gelegenheid bent (door fysieke beperkingen of andere redenen) naar de kerk te komen of  u de dienst later nog terug wilt kijken is het live streamen een erg waardevol alternatief.  Het bereik van het evangelie lijkt alleen maar groter te worden door het live streamen van de diensten. Uit de cijfers van het bereik van de live stream weten we dat het aantal kijkers per dienst veel hoger is dan het aantal bezoekers dat gewoonlijk de kerk bezoekt.Het evangelie bereikt op deze manier veel meer mensen!

De aanschaf zal gaan om een aantal camera’s, die onopvallend in de kerk geïnstalleerd zullen worden, dus niet zo opzichtig als de camera’s die we nu gebruiken en daarmee het hele middenpad blokkeren. Tijdens de dienst zult u hier in de kerk dus niets van zien of merken. Verder is er een computer, videomixer en een nieuw audiosysteem nodig. Dit nieuwe systeem heeft een eenvoudig bedieningspaneel, waardoor er per dienst maar 1 vrijwilligers nodig is om de live stream mogelijk te maken. Deze gehele installatie zal in de Julianakerk worden  geïnstalleerd, maar kan  in de toekomst, als we gaan verhuizen voor de diensten naar de Dorpskerk, ook  overgeplaatst  worden om van daaruit de live stream mogelijk te maken.

Wilt u een bijdrage leveren voor deze investering in de toekomst van onze gemeente?U kunt uw bijdrage over maken naar de rekening van de diaconie  Protestantse Gemeente Sassenheim:  NL 88 RABO 0140 2758 94 onder vermelding van:ACTIE PGS LIVE STREAM.

Wat zou het mooi zijn als we met elkaar als gemeente dit voor elkaar krijgen.

Namens  de Kerkenraad 

Henriëtte Wilbrink