Gemeenteavond 12 juni

financien 150x150De Kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeenteavond op woensdag 12 juni 2019 om 20.00 uur in de Blauwe Zaal bij de Julianakerk.
Deze avond staan de financiële jaarstukken van het College van Kerkrentmeesters, Diaconie, Jongerenraad en Pastoraal Fonds op de agenda.
 
 
De penningmeesters zullen de cijfers nader toelichten en verslag doen van de uitgaven en inkomsten in 2018. 
Ook zullen zij proberen om uw vragen over de cijfers en de achtergronden daarvan te beantwoorden. 
Op zondag 2 juni (na de dienst in de Dorpskerk) en op zondag  9 juni (na de dienst in de Julianakerk) zullen de boekjes met daarin de financiële jaarstukken verkrijgbaar zijn. Hiermee kunt u zich alvast voorbereiden op de gemeenteavond.
 
Uiteraard is er op deze gemeenteavond ook gelegenheid om  andere dan financiële vragen te stellen aan de Kerkenraad.
Graag tot ziens bij de gemeenteavond op woensdag 12 juni.

Henriëtte Wilbrink, voorzitter kerkenraad.