Zomaar te gaan . . .

zomaar xZomaar te gaan … onder die titel organiseerde de commissie Vorming en Toerusting op 2 maart een wandeling door de Coepelduynen, een prachtig duingebied tussen Noordwijk en Katwijk. In dit gebied mag je, tussen 15 augustus en 15 maart, buiten de paden dwars door het gebied wandelen.
 
 
De wandeling was voorbereid door Arie Dwarswaard en Jan Koeleman. Bij de start van de wandeling werd een verhaal verteld van Toon Tellegen. Op diverse punten werd stil gehouden om te luisteren naar een Bijbeltekst, passend bij het landschap. Op de zandvlakte werd gelezen de tekst uit Jesaja 40, van een stem roepende in de woestijn, op een hoog duin het verhaal uit Mattheus 4 van de verzoeking in de woestijn.
 
Een stukje werd in stilte gewandeld. Het was een mengeling van stil zijn, luisteren naar elkaar, naar de wind en luisteren naar teksten. Kijken naar luchten en verre einders, kijken naar details dichtbij.
 
Afsluitend kregen we de tekst mee van het verhaal van de Emmaüsgangers en Lied 416 uit het Liedboek:
Ga met God en hij zal met je zijn . . . . op weg naar de Veertigdagentijd.
 
zomaar 1
zomaar 2
zomaar 3
zomaar 4
zomaar 5
zomaar 6
zomaar 7