Reactie kerkenraad op Nashville verklaring

nashvile verklaringDe Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Sassenheim heeft afgelopen week kennis genomen van de vele publicaties en discussies in de pers over de Nashville-verklaring. De scriba van de generale synode van de PKN is van mening dat de inhoud van deze verklaring theologisch eenzijdig en gesloten is en pastoraal niet verantwoord.
  
Het is niet dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender en seksualiteit. In november 2018 heeft de generale synode van de PKN uitgesproken dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is in de kerk en zich daar thuis mag voelen. De Protestantse Kerk Nederland spreekt geen waardeoordeel uit over de seksuele geaardheid van haar leden noch over het huwelijk of andere levensverbintenissen.
 
De kerkenraad van de PGS staat achter deze verklaring van de PKN. Naar aanleiding van de laatste generale synode van november 2018, waarin besloten is geen wijzigingen aan te brengen in de kerkorde over huwelijken heeft een grote groep PKN predikanten gemeend via een open brief, die geplaatst is als advertentie in Trouw van 30 november 2018, een krachtig positief signaal af te geven aan de Nederlandse samenleving. Zij spraken uit te staan voor een inclusieve kerk en geen onderscheid te maken tussen verschillende relatie vormen. Zij voelen geen verschil tussen homo’s en hetero’s, tussen het huwelijk tussen man en vrouw en dat tussen twee mannen of twee vrouwen.
 
Onze beide predikanten zowel ds. Annette Bosma als ds. Hendrik Betting behoorden tot de groep ondertekenaars van deze open brief. De kerkenraad van de PGS staat volledig achter de inhoud van de open brief. Behalve deze actuele zaken heeft de kerkenraad ook onderzoek/navraag  gedaan naar kerkenraadsbesluiten in het verleden over inzegening van relaties tussen twee mannen of twee vrouwen.
 
In de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Sassenheim  en in de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Sassenheim is daarover uitgebreid gesproken en het besluit genomen dat predikanten die relaties mogen inzegenen. In onze Protestantse Gemeente Sassenheim respecteren wij alle verschillende relatievormen en kunnen die ook door onze predikanten ingezegend worden.
 
 
Klik hier voor de volledige tekst van de generale synode.