Advent 2017

advent 2017 150x150Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden.
Jesaja 11: 6

 

 

Soms hoor je mensen zeggen dat de wereld hard achteruit gaat en als je naar het Journaal kijkt, de krant leest, zou je het bijna geloven.... ’Vroeger was het echt beter....’. Zou de tijd van mijn grootmoeder echt beter geweest zijn? Kwaad is er toch altijd geweest en kwaad is altijd groot geweest. Dat is niet begonnen op 11 september 2001 bij de aanslagen in New York. Het kwaad lijkt bij onze wereld te horen. Er bestaan wolven en lammetjes, windvlagen en verwoestende tornado’s, daders en slachtoffers.

Toen Charles Darwin zijn evolutietheorie presenteerde, was er veel tegenstand vanuit christelijke hoek. De aanhangers van Darwin dachten dat de gelovigen moeite hadden met deze theorie omdat deze in strijd zou zijn met het scheppingsverhaal uit Genesis. Maar zo simpel was het niet.

Er waren ook in die tijd christelijke geleerden die wisten dat er twee verschillende scheppingsverhalen in de Bijbel staan. Zij zagen die verhalen ook niet als wetenschappelijke verklaringen over het ontstaan van de aarde. De scheppingsverhalen gaan over andere zaken: over de rangorde van de schepselen, over de heiligheid van de sabbat, over liefde en nog veel meer.

Veel christelijke geleerden hadden een ander bezwaar tegen de evolutietheorie van Charles Darwin. Hij zei dat de voortgang in de schepping een gevolg is van steeds weer de overwinning van de sterke op de zwakke. De wolf eet het lam, de leeuw jaagt op het kalf. Heel de schepping is één groot gevecht van eten of gegeten worden. En dat de schepping zo in elkaar zou zitten, dat is niet wat een gelovig mens wil geloven.

De gelovige mens ziet zeker een wrede wereld, met daarin veel kwaad. Een wereld van geweld, van het ene volk dat het andere wil overheersen, van eigen gewin, van egoïsme. Dat is de harde werkelijkheid en het is een werkelijkheid van eeuwen. Maar in die wereld hebben gelovigen een visioen, een droom. De hoop dat de wolf zich naast een lam zal neerleggen. De hoop dat geen volk nog het zwaard zal trekken tegen een ander volk, en dat geen mens meer zal weten wat oorlog is (Jesaja 2: 4).

Ons geloof vertelt dat God mens wordt in de hongerige die gevoed wordt en de naakte die wordt gekleed. En aan die hoop willen wij vasthouden. Ook als haat en angst groter worden; als dorpen worden verwoest en terroristen aanslagen plegen.

De wereld zal wel blijven vechten. Maar laten wij in die wereld proberen met Jesaja te blijven zingen over dat prachtige visioen, dat Rijk van God.

Gezegende adventsdagen toegewenst!

Namens alle pastores van Sassenheim,
ds. Annette Bosma

U bent van harte welkom in een van de kerstvieringen

Kerstsamenzang

 • 17 december 15.00 uur Voor alle kerkelijke gezindten in de St. Pancratiuskerk

St. Pancratiuskerk

 • 24 december 19.00 uur Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor Vivo
 • 24 december 21.00 uur Nachtmis m.m.v. Gemengd en Gelegenheidskoor
 • 25 december 10.00 uur Eucharistieviering m.m.v. Vivace
 • 26 december 10.00 uur Kindje wiegen met uitreiken van de doopschelpen

Christelijke Gereformeerde Kerk

 • 24 december 10.00 uur Kerstdienst
 • 24 december 21.30 uur Kersnachtdienst in de Julianakerk
 • 25 december 10.00 uur Kerstontbijt met korte overdenking en kerstliederen

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB

 • 18 december 15.00 uur Kerstthee ds. K. Bezemer in de Aula van de fa. Vliem
 • 25 december 10.30 uur ds. K. Bezemer in de Hoeksteenkerk te Voorburg

Protestantse Gemeente Sassenheim

# Julianakerk

 • 24 december 21.30 uur ds. A.A. Bosma m.m.v. Canticum Vocale
 • 25 december 10.00 uur ds. T. Moll

# Dorpskerk

 • 25 december 10.00 uur ds. H.R. Betting m.m.v. De Lofstem